Over ons

TeleCommunicatie Experts

Wij zijn een sinds 2002 bestaand, overzichtelijk, flexibel en meedenkend bedrijf met korte lijnen, gespecialiseerd in communicatieoplossingen en het bereikbaar houden van  MKB ondernemingen middels communicatie, advies en bereikbaarheid tegen reële tarieven.

Voor onze klanten zijn we:

  • De direct beschikbare contactpersoon voor wijzigingen in de manier waarop zij bereikbaar willen zijn
  • Het eerste aanspreekpunt bij technische verstoringen van communicatie oplossingen
  • De adviseur en tussenpersoon in faciliteren en bemiddelen bij het aangaan van bereikbaarheidscontracten met providers (internet, VoIP).

Samenwerken met TCE omschrijf je als persoonlijk, vakkundig en transparant. We nemen hierbij uw en ons bestaansrecht in acht zodat alle partijen van de samenwerking profiteren. Wij laten u zien waar de techniek staat en wat dit betekent voor de manier waarop u en wij in de toekomst communiceren. We bieden flexibele oplossingen die we professioneel uitrollen. Hiermee zorgen we voor flexibele werkomgevingen en dragen we bij aan minder belasting van het milieu door minder vervoer en files. Duurzaam ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel en we investeerden daarom voor ons nieuwe kantoorpand in zoveel mogelijk duurzame materialen met de minst mogelijk milieubelasting.

Voor onze medewerkers creëren we een gezellige en open structuur waar ruimte is om te lachen, te werken en je mening te geven. We motiveren ze om met het bedrijf een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Onze leveranciers zien we als partners, waarmee we samen onze klanten ontzorgen en in overleg tot een eerlijke financiële verhouding komen. We ventileren onze ervaringen in de markt en bereiken zo samen een hoger plan.

Ons ideale product is een innovatieve, toonaangevende en baanbrekende standaard, waarmee onze relaties altijd bereikbaar zijn, op een wijze die bijdraagt aan uw dienstverlening en het maatschappelijk welzijn, waar we met trots onze naam aan verbinden en waarmee we zowel de huidige generatie als die van de toekomst op de beste wijze kunnen ondersteunen en ontzorgen. Wij volgen niet klakkeloos de grote namen, wij bekijken wat de beste naam voor u is. Samen met u gaan we op een positieve manier de beste oplossing tegemoet.

Geen uitdaging is ons te groot, daag ons gerust uit en laat ons u verrassen.